مرکز صلاحیت قفسه و محفظه ها

مرکز صلاحیت قفسه و محفظه ها

مرکز صلاحیت قفسه و محفظه ها


رک

زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه 

رک و محفظه

بــا دراختیــار قرارگرفتــن شــرکت ایتالیایــی ســازنده رک و محفظــه Tecnosteel S.r.l . در برونلو  (VA), R&M اکنون میتوانــد راه حل هــای مرکــزداده یکپارچــه ویــژه مشــتری را در هـر نـوع و انـدازه ارائـه دهـد.

tecnosteel رک

معرفی برند Tecnosteel

Tecnosteel، با حدود 90 کارمند، از 7 ژانویه 2022 بخشی از گروه R&M بوده است. سازنده رکها و محفظههای 19 اینچی برای تجهیزات و شبکههای فناوریاطلاعات در مراکزداده، رهبر بازار در ایتالیا است و موقعیت خوبی در این زمینه (اروپا و بخشهایی از خاورمیانه) دارد. این مجموعه شامل کابینتهای توزیع و سرور فشرده، محفظه اتاقهای کامپیوتر، توزیعکنندههای برق، سیستمهای خنککننده و تهویه مطبوع و همچنین سیستمهایی برای مدیریت شبکه و نظارت در مراکزداده است. این شرکت کاملا با فرهنگ شرکتی مبتنی بر ارزش R&M مطابقت دارد. تمرکز مشترک بر کیفیت، دانش صحیح، انعطافپذیری و مشتریمداری قوی و همچنین روحیه یک خانواده بودن، ویژگیهایی هستند که هر دو شرکت را تعریف میکنند. هدف استراتژیک ارائه راهحلهای زیرساختی یکپارچه و پیچیده برای مراکزداده از یک منبع واحد، تکمیل کامل مجموعه و هماهنگ کردن و گسترش پایدار روابط با مشتری در اروپا است. Tecnosteel اکنون در حال توسعه راهحلهای مرکزداده سبز با نام تجاری «BladeShelter» است.

رک

تمرکز بر محدوده محصول

محفظه IT 19 اینچی فشرده

سیستمهای کابینت فناوریاطلاعات 19 اینچی انعطافپذیر

سیستمهای کابینت سرور مرکزداده

راهحلهای مرکزداده یکپارچه و ماژولار

راهحلهای مرکزداده لبه و میکرو

خنککننده مرکزداده، توزیع انرژی و سیستمهای نظارتی

رک 19 اینچی

آینده برند Tecnosteel

سایت تولید بسیار خودکار در برونلو بهطور مداوم گسترش خواهد یافت و در آینده مرکز تعالی مهم R&M برای رکها و محفظه خواهد بود. تمرکز دیگر توسعه مشترک نوآوریهایی است که با آن میتوان تراکم شبکهها را افزایش داد و مراکزداده را میتوان به شیوهای مقرون بهصرفهتر و انرژی کارآمدتر اداره کرد. مجموعه محصولات ترکیبی، R&M را قادر میسازد تا واحدهای زیرساخت کامل و متناسب را برای مراکزداده در هر نوع و اندازه ارائه دهد.

منبع : R&M (connection)

بخوانید:  مجله R&M

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *