الزامات امنیتی نصب کابل شبکه فیبر نوری


هشدارهای فیبر نوری

در استانداردهای ANSI Z136.2  یا  IEC 60825-2، به مسایل ایمنی هنگام کار با فیبرها و اشعه‌های آن پرداخته شده است.
انتهای شکسته شدة فیبرها در خلال سربندی یا تکه کردن می‌تواند خطرناک باشد. انتهای فیبرها تیز است و می‌تواند وارد پوست شود. آن‌ها همواره می‌شکنند و یافتن و برداشتن آن‌ها بسیار مشکل است. گاهی برای این کار به موچین و ذره‌بین نیاز است. هرگونه تأخیر در بیرون آوردن فیبر از بدن می‌تواند موجب بروز عفونت شود که خطرناک است.

بنابراین،

 • هنگام حمل فیبرها مراقب باشید.

 • لبه‌های شکسته شدة فیبر را با انگشت لمس نکنید.

 • تکه‌های فیبر را بر روی زمین نیندازید زیرا می‌توانند به فرش یا کفش‌ها بچسبند و به تمام نقاط منزل حمل شوند. 

 • تکه‌های آن را بهطور مناسب دور بریزید.

 • نزدیک ناحیة نصب از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. 

ایمنی مواد شیمیایی مورد نیاز برای کابل‌کشی

روند اتصال و خاتمه فیبر نوری نیازمند تمیزکننده‌ها و چسب‌های شیمیایی متعدد است. دستورالعمل‌های ایمنی تعریف شده برای این مواد نیز باید دنبال شود. در صورت سردرگمی در استفاده از این محصولات، از تولیدکنندة MSDS (راهنمای ایمنی مواد) را بخواهید. دستورات زیر را هنگام کار با مواد به خاطر داشته باشید.

 • همیشه در محلی با تهویة مناسب کار کنید. 

 • تا جای ممکن از تماس مواد با پوست پرهیز کنید. 

 • از بکار بردن مواد شیمیایی حساسیت‌زا خودداری کنید. 

 • حتی الکل ایزوپروپیل ساده که به عنوان پاک‌کننده به کار می‌رود نیز قابل اشتعال بوده و باید با احتیاط حمل شود.

ایمنی برای جلوگیری از آتش‌سوزی

 • اتصال جوش از یک جرقة الکترونیکی استفاده می‌کند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که گازهای آتش‌زا در فضایی که از اتصال جوش استفاده می‌کنید وجود نداشته باشد. 

 • اتصال هرگز نباید در مکان‌هایی مانند کوره‌ها که گازها در آن انباشت می‌شوند، به کار روند. 

 • وجود یک محیط کاری با دمای کنترل شده و تمیز برای اطمینان از یک اتصال خوب ضروری است.

 • سیگار کشیدن در اطراف محیط کار با فیبر نوری ممنوع است. خاکستر سیگار می‌تواند به گرد و غبار گرفتن فیبرها کمک کند، همچنین به دلیل وجود مواد قابل احتراق، خطر انفجار نیز وجود دارد. 

ایمنی در خلال نصب داکت

ایمني در تونل‌هاي زیرزميني و چاه‌هاي آدم‌رو

 • اين امكان وجود دارد كه بخار يا گازهاي قابل انفجار به دليل نشتي يا نزديک بودن به گازها يا خطوط لولة مايع در چاه‌هاي آدم‌رو  وجود داشته باشد. پيش از وارد شدن به هرگونه چاه آدم‌رو، ابتدا هواي آن را با يک كيت تست  مناسب از لحاظ وجود گازهاي قابل اشتعال و سمي بررسي کنید.

 • در چاه‌هاي آدم‌رو از به كار بردن هرگونه وسيله‌اي كه توليد جرقه يا شعله مي‌كند خودداري كنید.

ایمنی در محیط کار

براي به حداقل رساندن خطر حادثه در محيط كار، بایستی از قوانين مربوطه جهت ايجاد موانع، محافظ براي چاه‌هاي آدم‌رو، و نشانه‌هاي هشداردهنده پيروي كرد.

 • پيش از كشيدن كابل، اطمينان حاصل کنید كه ناحيه‌اي كه در حلقة كابل قرار دارد، خالي از پرسنل و تجهيزات است. عدم انجام اين كار، مي‌تواند موجب آسيب رساندن به پرسنل يا خرابي كابل‌ها، به دليل گيركردن شود.

 • اطمینان حاصل کنید كه ابزارها و تجهيزات به كار رفته براي نصب كابل در شرايط مناسبي قرار دارند. خوردگي لوازم مي‌تواند كابل را خراب كرده يا موجب جراحت پرسنل شود. در صورتي كه خطوط برق از چاه‌هاي آدمرو يا تونل‌هايي كه نصب در آن‌ها صورت مي‌گيرد عبور كرده است، بایستی مراقب بوده و از مخاطرات الكتريكي برحذر بود.