اینترنت اشیاء در زندگی روزمره

ماشین‌ها و تجهیزات می‌توانند با یک دیگر داده مبادله نمایند و با زبان کد و داده حرف‌هایشان را با هم بزنند. امروزه شرکت‌های بسیاری هستند که در حال به دست آوردن درآمد بسیاری از روابط ماشین با ماشین هستند. اینترنت اشیاء می‌تواند در زمینه‌های بسیاری هم چون اتوماسیون، سلامت و تکنولوژی‌های پیشرفته کاربرد داشته باشد.

امتیاز شما به این مطلب