تجربه راه رفتن روی کره ماه با کفش آهنربایی

کم آن، در کفش های فوق آهنربایی هوشمند خود تقلید کرده است.کفش MoonWalker که توسط شرکت Moonshine Crea ساخته شده، از دو مجموعه آهنربایی دفع کننده برخوردار است که به سمت هم نشانه رفته اند، از این رو کاربر به نوعی احساس بی وزنی و شناور بودن می کند.

امتیاز شما به این مطلب