کریس | یک شوفر دیجیتالی هوشمند برای رانندگان!

در این ویدئو شما شاهد تکنولوژی جدید هستید به اسم کریس این گجت هوشمند به عنوان کمک راننده شما عمل می‌کند . این دستگاه به صورت کلامی درخواست شما را دریافت و آن را انجام می دهد .

از امکانات کریس پخش موزیک ، تماس تلفنی ، خواندن پیام های ارسالی ، اعلائم وضعیت هوا ،گزارش مسیر ترافیک و کمک به مسیر یابی 

 

امتیاز شما به این مطلب