حلقه ای که گوشی شد یا گوشی ای که حلقه شد؟!!!!!

(از الیاف نانو) با طرحی بسیار ساده  این محصول برای تولید گجت هوشمندی کاملا پیشرفته و مقاوم را در کمتر محصول دیجیتال دیگری خواهید دید. شما یا اشاره یک انگشت تمام کار های که روی گوشی هوشمند و گجت‌های مختلف را می توانید انجام دهید 

امتیاز شما به این مطلب