شاید میز کار ما در آینده این چنین باشد

حال تصور کنید که بتوانید اطلاعات مورد نظرتان را با یک نمایشگر لمسی که کارایی مانند یک تبلت بزرگ دارد ،به نمایش بگذارید و در محل کار خود از آنها بجایی ابزاری مانند مداد کاغذ تا رایانه خود استفاده کنید .امروزه کشورهای پیشرفته از این تکنولوژی استفاده از این میزکار های هوشمند متداول شده است.  میزهای لمسی یا مولتی تاچ (multitouch tables) است که نوعی میز هوشمند محسوب شده و شما می توانید بنا به نیاز و کاربردهای مختلف تان از آنها  استفاده نمایید در این ویدئو قسمتی از کاربرد این میزها را مشاهده کنید .

امتیاز شما به این مطلب