ارتباط شهرهای هوشمند و تکنولوژی اینترنت اشیاء


اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند

اینترنت اشیاء یکی از  فاکتورهای بسیار مهم در حوزه هوشمند سازی شهرهاست و در موارد بسیاری کاربرد خواهد داشت.

نتیجه برخی از مطالعات حاکی از آن است که اینترنت اشیاء می تواند تا حدود 6 درصد از اقتصاد جهان را در سال 2020 در دست گیرد و لذا بسیاری از موسسات به شناسایی و دسته بندی این صنایع پرداخته اند. مانند موسسه تحقیقاتی گارتنر که صنایع و بخش های زیر را به ترتیب پربازده تر از دیگر صنایع تشخیص داده است.

کاربرد اینترنت اشیاء در صنایع مختلف

بخش تولید، سلامت، بیمه، بانکداری، خرده و عمده فروشی، خدمات پردازش، حمل ونقل، بخش دولتی، املاک و خدمات کسب  کارانه، خدمات شهری، کشاورزی و دیگر بخش ها که پیش بینی می گردد تا سال 2020 تا حدود 1.8 تریلیون دلار ارزش اقتصادی ایجاد نمانید. لذا توسعه راهکارهایی برای بهره برداری از این فناوری بیش از پیش ضروری می نماید.

آمارهایی شگفت انگیز از کاربرد اینترنت اشیاء در صنایع

در راستای توسعه اکوسیستم اینترنت اشیاء در ایران می توان راهکار مقتضی را شناسایی کرد و با رتبه بندی صنایع و سپس تمرکز بر رشد درون زای آن صنعت به بهره برداری مورد نظر از اینترنت اشیاء نائل آمد.

هر چند به دلیل کاربردهای گوناگون واژه صنعت در آمارگیری های متفاوت نمی توان تعریف کاملا جامعی از آن ارائه داد. برای نمونه، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیان می دارد که درگیر فعالیت های تولیدی مشابهی می باشند، اما در حقیقت واژه صنعت معنای گسترده تر از فعالیت صنعتی یک بخش می باشد.

حال می خواهیم آماری را به شما ارائه دهیم که در آن ارزش اقتصادی که به صنایع مختلف توسط اینترنت اشیاء وارد شده است را نشان می دهد.

نام صنعت ارزش اقتصادی
سلامت 285 میلیارد دلار
ساخت و تولید 285 میلیارد دلار
بانکداری و بیمه 190 میلیارد دلار
حمل و نقل 114 میلیارد دلار
فناوری ارتباطات و اطلاعات 515 میلیارد دلار
کشاورزی و دامپروری 76 میلیارد دلار

تک تک صنایع بالا سهم بسیاری در ساختن یک شهر هوشمند دارند. اجزای یک شهر ترکیبی از صنایع فوق خواهند بود، به طور مثال حمل و نقل خود جزیی مهم دریک شهر پویا و هوشمند است.

حمل و نقل هوشمند می تواند شامل اتوموبیل های بی سرنشین، چراغ های هوشمند راهنمایی رانندگی، جای پارک هوشمند، حمل کالا ها در سیستم زنجیره تامین و بسیاری موارد دیگر شود.

هریک از صنایع بالا به همین ترتیب شامل قسمت های مختلفی میشوند که جمیعا با هم یک شهر را تشکیل خواهند داد.

در آینده ای نه چندان دور شهرهای هوشمند جزیی از زندگی شما خواهند بود.

منتظر مقالات بعدی لاوان ارتباط باشید.