بیمارستان های هوشمند آینده

پیشرفت های تکنولوژیکی کمک خواهد کرد تا پزشکان و بیماران در مسیر جدیدی قرار گیرند به طوری که داده های حیاتی در زمان وقوع (بدو آغاز)، رخدادهای مخاطره آمیز برای سلامتی و درمان سریع آن ها سریع تر از همیشه، پیشرفت پزشکی کلاسیک به سمت تجهیزات هوشمند قلمداد شود

 

امتیاز شما به این مطلب