اینترنت اشیاء و استراتژی های بین المللی در رابطه با آن


استراتژی های فعالیت در حوزه اینترنت اشیاء

بررسی استراتژی های فعالیت در حوزه IoT، هریک با توجه به امکانات و منابع، رقبا، مشتریان و بازار هدف خود استراتژی ها و مدل های همکاری خاصی را برای ورود به بازار در نظر دارند.

مطالعات و بررسی های انجام شده روی شرکت ها در حوزه اینترنت اشیاء بیانگر این موضوع است که کاربردهای قابل تعریف در این حوزه را می توان به دو دسته کلان سازمانی( صنعتی، تجاری، شرکتی، کسب وکار) و مصرف کننده تقسیم کرد.

کسب و کارهای B2B و B2G

دسته سازمانی معمولا در بردارنده دو بخش B2B و B2G  و حوزه مصرف کننده نیز در بخش B2C قابل تعریف است. در نتیجه عمده استراتژی شرکت ها برای ورود به بازار هم براساس مدل های کسب وکاری به ترتیب B2G، B2B، B2C، می باشد.

بررسی ها نشان می دهد اگرچه محصولات مصرفی مانند دستگاه های تناسب اندام وساعت های هوشمند اغلب توجه رسانه ها را بیشتر به خود جلب می کنند ولی اکثریت شرکت های جددی در حوزه دستگاه ها و خدمات B2Bو B2G وارد شده اند.

البته لازم  به ذکر است که در حوزه بازار IOT، آنگونه که از بررسی ها به دست می آید سازمان های دولتی در اتخاذ فناوری های جدید نسبت به سازمان های بخش تجاری و بنگاه ها کندتر و ریسک گریز تر هستند.

کسب وکارها در حدود 3 میلیارد دلار در اکوسیستم اینترنت اشیاء هزینه می کنند و تعداد 11.2 میلیارد دستگاه را تا سال 2020 مستقر خواهند کرد.

از سوی دیگر ، دولت ها در حدود 2.1 میلیارد دلار در حوزه اینترنت اشیاء سرمایه گذاری کرده و تعداد 7.7 میلیارد دستگاه را تا سال 2020 مستقر خواهند کرد.در حالی که مشتریان ( مصرف کنندگان) تنها حدود 900 میلیون دلار در این حوزه سرمایه گذاری میکنند.

به بیان دیگر کسب و کارها اولین اتخاذکننده های راه حل های IOT هستند چرا که آنها از IOT برای رسیدن به اهداف زیر استفاده می کنند.

اهداف کسب و کارها در استفاده از اینترنت اشیاء

  •     هزینه های عملیاتی پایین تر
  •     افزایش بهره وری
  •     گسترش و توسعه بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید
  •     بهبود تجربه مشتری
  •     نوآوری

ارزش ایجاد شده در بخش B2B اینترنت اشیاء را می توان در زمینه های مختلف کسب و کاری شناسایی کرد، که بیشترین ارزش از بازده و بهینه سازی عملیاتی ایجاد می شود.

دولت ها نیز دومین پذیرندگان این فناوری هستند، در حالی که مصرف کنندگان گروهی هستند که حداقل تغییر را توسط IoT احساس می کنند. با این حال، مصرف کنندگان تعداد گسترده ای از دستگاه های حوزه اینترنت اشیاء را خریداری کرده و سرمایه گذاری قابل توجهی در اکوسیستم اینترنت اشیاء خواهند کرد.