زندگی ما در سال 2030 چگونه خواهد بود؟

تا در سال‌های آینده و در چشم انداز بلند مدت به یک امر متداول و کاربردی در زندگی انسان‌ها تبدیل شوند. بسته به مرحله کنونی هر یک و همچنین پیچیدگی آن‌ها، بازه‌های زمانی مختلفی به عنوان سال دستاورد و شکوفایی عنوان می‌شود؛ سال 2022، 2025 و مخصوصا سال 2030 چشم‌اندازهایی هستند که بشر امروزی مسیر پیشرفت تکنولوژی در آینده را با بازه‌های زمانی مانده تا این سال‌ها تنظیم می‌کند.

امتیاز شما به این مطلب