دستور تشکیل کمیته ویژه ArianaICT در وزارت مخابرات افغانستان صادر شد.

شهزاد گل‌آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلومات افغانستان در تاریخ 30 بهمن ماه، میزبان پرویز شهپر و آزاد معروفی اعضای شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه ArianaICT بود. گل‌آریوبی در جریان این دیدار گفت:

از نمایشگاه ArianaICT کاملا حمایت می‌کنیم و کمیته‌ای ویژه‌ای برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات افغانستان تشکیل می‌شود.

وی با بیان این که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای حضور در نمایشگاه دعوت خواهد شد گفت:

امیدواریم با همکاری یکدیگر به رشد و توسعه افغانستان کمک کنیم.

 

منبع: ArianaICT

امتیاز شما به این مطلب