آزاد معروفی، مدیر عامل شرکت لاوان ارتباط، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد

azad maroofi 2

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در اولین جلسه کمیسیون شبکه که عصر 28 فروردین ماه در محل سازمان برگزار شد، در بخش انتخاب رئیس، آزاد معروفی و حمید بابادی نیا به عنوان نامزدهای ریاست کمیسیون به معرفی سوابق و برنامه‌های خود پرداختند.
در نهایت آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزیده شود.

منبع: سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

امتیاز شما به این مطلب