مدیریت ساده تر کابل‌ها با مدیر کابل کشی تیغه‌ای Netscale یا BCM از آر اند ام

و تا 2592 فیبر را سربندی می ‌کند. این یعنی فضای ارزشمند در دیتا سنتر های با ظرفیت بالا (hyperscale) و دیتاسنتر های ابر می ‌تواند با ظرفیت بهینه مورد استفاده قرار گیرد که باعث می ‌شود مفهوم ظرفیت خیلی بالا در بازار پیشروی آر اند ام (R&M) تحقق یابد.

 

امتیاز شما به این مطلب