رنگ رسانا به جای کابل های الکتریکی!

 

شاید بخشی از کارهای سازمان شما توسط فریلنسرها و به صورت قراردادی انجام شود، شایدبرخی از اعضای تیم شما به صورت دورکاری با شما همکاری داشته باشند. شاید امروز شما نتوانید در دفتر کارتان حضور داشته باشید. اهمیتی ندارد اعضای تیم شما کجا باشند، مهم این است که شما بتوانید وظایف را بین خودتان به اشتراک بگذارید، فایل ها را به اشتراک بگذارید، از آخرین تغیرات روند پروژه مطلع شوید و پروژه هایتان را از هر جایی مدیریت کنید.

امتیاز شما به این مطلب