نقطه تجمیع (CP) و MUTOA در طراحی کابل کشی شبکه‌های کامپیوتری

نقطه تجمیع (Consolidation Point) یا CP
استاندارد کابل کشی مخابراتی ساختمان ANSI/TIA/EIA-568-B.1 نقطه تجمیع (CP) را به این صورت تعریف می کند: مکانی است برای اتصال داخلی کابل های افقی در کابل کشی ساختمان و کابل هایی که در مسیرهای آرایش بندی شده انشعاب می یابند.
در ادامه توضیح می دهد که فقط یک نقطه تجمیع (CP) در هر کابل کشی افقی و حداقل باید 15 متر (49 فوت) از اتاق مخابراتی یا TR) telecommunications room) فاصله داشته باشد.
به منظور سهولت فرآیند MAC (جا به جایی، افزودن و تغییر) نقطه تجمیع (CP) باید در یک ناحیه نصب شود که کارشناسان به آن دسترسی راحتی داشته باشند. نقطه تجمیع (CP) معمولاً در یک محفظه با قابلیت قفل کردن قرار می گیرد. این محفظه بر روی یک ستون یا دیوار در نزدیکی ناحیه کاری نصب می شود. اتصالات داخلی در این نوع محفظه ها به طور معمول از طریق سربندی کابل هایی که از اتاق تجهیزات (TR) به پچ پنل ها کشیده می شود، انجام می شود.

5
کابل هایی که بین نقطه تجمیع (CP) و پریز ناحیه کاری قرار می گیرند از سمتی که از نقطه تجمیع (CP) خارج شده با پلاگ پچ و از سمتی که وارد پریز ناحیه کاری شده با کانکشن ماژول ها سربندی می شوند.
در برخی موارد بهتر است که نقطه تجمیع (CP) در بالای سقف یا زیر کف کاذب در محفظه های مخصوصی که برای آن ها طراحی شده اشت، پنهان شود. فضا مخصوصاً در مواردی که در کف های کاذب به کار می روند، محدود می شود. در نتیجه محفظه هایی که در کف های کاذب استفاده می شوند دارای مقطع کمتر هستند و نیاز به استفاده از پریزهای ماژولار دارند.

4

پریز مخابراتی/ دیتای چند کاربره یا MUTOA
یک جایگزین دیگر برای افرادی که ایستگاه های کاری را تنظیم می کنند وجود دارد و آن پریز مخابراتی چند کاربره (Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) یا MUTOA است. MUTOA دارای 12 پریز تجهیزات است و می تواند به 12 ناحیه کاری متصل شود (شکل زیر).

1
کابل کشی افقی به MUTOA وارد شده و در پشت پریز ناحیه کاری سربندی می شود. گاهی لازم است کابل های تجهیزات از طریق مسیرهای آرایش بندی شده ماژولار به سمت تجهیزات هدایت شوند تا از آن ها محافظت شود. وجود پچ‌کوردها در ناحیه‌ی کاری یا پریز تجهیزات الزامی است تا به طور مستقیم به تجهیزات، بدون هیچ اتصال میانی اضافه متصل شود.
کابل های تجهیزات که از MUTOA به سمت تجهیزات کشیده می شود ممکن است طولانی تر از حداکثر 5 متر (16 فوت) در یک اتصال معمول باشد. استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 اجازه می دهد در مواردی که طول کابل کشی از اتاق مخابراتی (TR) تا MUTOA کمتر از 90 متر (295 فوت) باشد، کابل تجهیزات طولانی تر از 5 متر باشد. اگر طول کابل کشی افقی از 90 متر کمتر باشد، کابل تجهیزات می تواند بلندتر باشد. اندازه مجاز برای طول پچ کوردها را با توجه به طول کابل کشی افقی، می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

2

باید توجه داشت از آنجا که MUTOA یک پریز ناحیه کاری محسوب می شود، نباید در فضاهای سقف یا کف کاذب قرار گیرد، زیرا کاربران نیاز دارند برای مدیریت دستگاه ها و تجهیزات ناحیه کاری به آسانی به پریز دسترسی داشته باشند.
بسیاری از MUTOA ها را می توان با فیبر، مس یا سایر انواع پریزها پیکربندی کرد. MUTOA همچنین انعطاف پذیری بیشتری برای ارائه یک محفظه ذخیره سازی، برای جلوگیری از قطع کابل فیبر در هنگام مونتاژ دارد. این امر به شما اجازه می دهد تا در صورت نیاز برای تغییر یا ارتقا تکنولوژی تجهیزات کاربران، پریزها تغییر یابد.
با استفاده از نقاط تجمیع (CP) و MUTOAها، سازمان ها می توانند سیستم های کابل کشی را نصب کنند و به طور کارآمد و با هزینه ای مناسب آن ها را جا به جا کرده، اضافه و یا تغییر دهند.