استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت سوم) | ISO24764

رابط ها

1- رابط تجهیزات و رابط تست‌ها
رابط های تجهیزات پتانسیلی برای مراکز داده (دیتا سنترها) در انتهای زیر سیستم های کابل کشی قرار دارند (که در شکل 1 نشان داده شده است). یک LDP نمی تواند یک رابط تجهیزات برای یک سیستم کابل کشی عمومی فراهم کند.

رابط تست پتانسیلی برای مراکز داده (دیتا سنترها) در انتهای زیر سیستم های کابل کشی و در LDP، در صورت وجود (همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است) قرار دارد.

2- کانال ها و لینک ها
کانال، مسیر انتقال بین تجهیزات مرکز داده مانند سوئیچ ها و سرورها است (EQP در شکل 5). یک کانال معمولی در یک مرکز داده شامل زیرسیستم های کابل کشی توزیع منطقه‌ای همراه با پچ کوردهای تجهیزات در انتهای هرکدام است. برای دستیابی به سرویس های طولانی تر کانال باید توسط اتصال دو یا چند زیرسیستم (مانند پچ کوردها و پچ کوردهای تجهیزات) تشیکیل شود. عملکرد کانال از اتصالات تجهیزات با کاربرد خاص مستثنی است.
پیوند دائمی (permanent link) مسیر انتقال یک زیرسیستم کابل کشی نصب شده از جمله سخت افزار اتصال در انتهای کابل نصب شده است. در یک زیرسیستم کابل کشی توزیع منطقه‌ای مرکز داده (دیتا سنتر) پیوند دائمی (permanent link) شامل EO، یک کابل LDP اختیاری، یک LDP اختیاری، کابل توزیع منطقه‌ای و سربندی کابل توزیع منطقه‌ای در توزیع کننده منطقه‌ای است. لینک دائمی (permanent link) شامل اتصالات در انتهای کابل کشی نصب شده است.

5d

1- الف- کابل کشی توزیع منطقه‌ای

5d

1- ب- کابل کشی توزیع اصلی

 

5d

1- ج- کابل کشی دسترسی منطقه به توزیع کننده مطابق با ISO/IEC 11801

 

5d

1- د- کابل کشی دسترسی شبکه از MD به ENI

نکته: جایی که EQP به ENI متصل می شود در خارج از محوطه ای است که مراکز داده (دیتا سنترها) در آن قرار می‌گیرند. پچ کوردهای اتصال معمولاً شامل ترکیبی از کابل های ثابت و کابل هایی است که خارج از مبحث این استاندارد هستند. در چنین مواردی اتصال به EQP ممکن است یک TI را فراهم نکند.

شکل 1- رابط‌‌های تست و تجهیزات

ابعاد و پیکربندی
توزیع کننده ها
تعداد و نوع زیرسیستم هایی که در یک اجرای کابل کشی عمومی به کار می رود، بستگی به طرح و اندازه مرکز داده (دیتا سنتر) دارد و بر اساس استراتژی کاربر است.
طراحان و توزیع کنندگان باید اطمینان حاصل کنند که طول پچ کورها، جامپرها و پچ کوردهای تجهیزات به حداقل می رسد و مدیریت باید تضمین دهد که طول‌های طراحی در طول عملیات حفظ می‌شود. مدیریت باید اطمینان حاصل کند که الزامات ISO / IEC 11801 در مورد ترکیب انواع فیبرها نوری در توزیع کننده‌ها رعایت شده است. توزیع کننده‌ها باید به گونه ای قرار بگیرند که طول کابل با الزامات عملکرد کانال در بند 6 (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این بند در مطالب بعدی با ما همراه باشید) مطابقت داشته باشد.
در مواردی که اجزای بیان شده در بند های 8، 9 و 10 مورد استفاده قرار می‌گیرند، توزیع کننده‌ها باید مطابق پیاده سازی مراجع (reference implementations) در بند 7 قرار بگیرند. (در ادامه این بندها مورد بررسی قرار می‌گیرند) در صورت استفاده از سایر اجزاء، توزیع کننده‌ها بایستی به گونه ای قرار گیرند که درجه عملکرد مناسبی از بند 6 (الزامات عملکرد) حاصل شود. 
کارکرد توزیع کننده‌های چندگانه ممکن است در یک توزیع کننده واحد ترکیب شود. به عنوان مثال، MD ممکن است نقش ZD را ایفا کند. در هر حال، در هر مرکز داده (دیتا سنتر) حداقل یک MD باید وجود داشته باشد.

 

مطالب مرتبط: 

استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت اول) | ISO24764
استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت دوم) | ISO24764

 

 

امتیاز شما به این مطلب