حضور لاوان در نمایشگاه الکامپ 87

تمامی سعی تیم لاوان ارائه رک هایی با کیفیت بالا بوده است. این رک ها در مدل های م ختلف از قبیل رک های سروری، دیواری و آزمایشگاهی ارائه می گردد. لاوان ارتباط به منظور معرفی برند رک های ژوان و شناساندن خود به بازار سال 87 در نمایشگاه الکامپ حضور یافت.   در این سال بیشتر مانور شرکت لاوان ارتباط  برای ارائه رک های ژوان بوده است.