Google Home | دستیاری هوشمند در خانه شما

گوگل هم برای سا ل ها قصد داشت چنین محصولی تولید کند. گرچه گوگل در سال ۲۰۱۲ با افزودن قابلیت Google Now سعی کرده بود قدمی در راه ساخت یک دستیار هوشمند که در زندگی روزمره به کمک افراد بیاید بردارد اما دستگاه Echo و دستیار صوتی هوشمندش الکسا تحول مهم تری در این حوزه پدید آورد و توجه گوگل را به خود جلب کرد.

 

امتیاز شما به این مطلب