استاندارد رک‌‌ها | استاندارد IEC 60297-3-100

 

استاندارد IEC 60297-3-100 ابعاد اصلی پنل‌های جلو، سابرک‌ها، شاسی، رک‌ها و کابینت‌های سری 482.6  میلیمتری (19 اینچ) را مشخص می‌کند. در این استاندارد، شرایط و تعاریف IEC 60917-1 و IEC 60050-581  و همچنین موارد زیر اعمال می‌شود:

  • plinth/base :

ساختار اضافی یا یکپارچه از کابینت/ رک برای نقل و انتقال، تغذیه کابل، ثابت نگه داشتن، ارائه فاصله ایمنی یا راحت به سطح کف

  • بخش عمودی :

ساختاری از یک رک / کابینت حاوی mounting holes برای پنل های جلو، شاسی و سابرک‌ها.

شکل زیر رابطه‌ی پنل‌های جلو، سابرک‌ها، شاسی، رک‌ها و کابینت‌ها را نشان می‌دهد. کابینت معمولا با اعضای عمودی مونتاژ می‌شود که قطعات نصب (mounting) برای مونتاژ پنل‌های جلو، سابرک‌ها و شاسی است. رک‌ها همانطور که در IEC 60917-1 تعریف شده، ساختارهای باز جفت بخش‌های عمودی بدون پوشش هستند.
 

 

ابعاد پنل جلو

افزایش ارتفاع پنل جلو 1U است که برابر 44.45 میلی‌متر است.  دو نوع mounting hole  وجود دارد که در Detail A  نشان داده شده است. ضخامت پنل جلو توسط این استاندارد مشخص نشده است. با توجه به شکل‌ها و جداول زیر پنل‌های جلو با ارتفاع‌های 1U،2U و 6U  ممکن است حاوی تعداد مختلفی mounting holes باشند. برای پنل‌های جلویی 6 یونیت دو نوع فاصله‌ی mounting hole ممکن است (جدول‌های زیر را ببینید).  ابعاد پنل جلویی نیز به شاسی وسابرک ها اعمال می‌شود.
 

 

 

موقعیت های mounting hole پنل جلویی:

شکل زیر ارتفاع U  افزایشی پنل جلو، سابرک و شاسی‌ و mounting holes مربوطه‌ی آن‌ها را نشان می‌دهد. فاصله mounting hole  پنل‌های جلوی 1U، 2U و 6U، را می توان از دو ورژن اختیاری انتخاب کرد. 

 

 

موقعیت های mounting hole پنل جلویی:

شکل زیر ارتفاع U  افزایشی پنل جلو، سابرک و شاسی‌ و mounting holes مربوطه‌ی آن‌ها را نشان می دهد. فاصله mounting hole  پنل های جلوی 1U، 2U و 6U، را می توان از دو ورژن اختیاری انتخاب کرد. 

توضیحات رک

ساختارهای رک به عنوان سری جفت بخشهای عمودی تعریف شده، که در یک بعد عرضی متناسب از پیش تعیین شده جا داده شده است. (شکل و جدول زیر را ببینید) آن‌ها معمولا به کف در قسمت پایین و به سقف و / یا دیوار در بالا متصل هستند. هر جفت بخش عمودی اتصال پنل های جلو، شاسی و سابرک ها را مطابق با این سری استانداردها ممکن میسازد. هر بخش عمودی رک می تواند جدا شده یا ترکیب شده با بخش عمودی رک مجاور باشد مشروط بر اینکه بعد عرضی متناسب حفظ شود. ارتفاع و عمق چنین ساختارهایی توسط این استاندارد پوشش داده نمی شوند.
 

 

mounting grid رک/کابینت نوع I و II:

mounting grid به بخش‌های عمودی رک و کابینت اعمال می شود.
شکل زیر، mounting grid را در دو نوع مختلف نشان می دهد:
 نوع I: حفره های مربوط به پنل جلو، سابرک و موقعیت‌های mounting hole شاسی.
 نوع II: همان شبکه شامل mounting hole های اضافی (فاصله بین حفره ای کلی).  این حفره های اضافی به  mounting holes سابرک یا شاسی و پنل های جلو ، (به جز فاصله حفره ای اختیاری در U1 و U2) مرتبط نیست. آنها ممکن است برای نصب قطعات ساختاری دیگر مانند براکتها یا زاویه های اسلاید تلسکوپی استفاده شوند. نوع II باید به عنوان mounting grid مرجع استفاده شود. 
 

توضیحات کابینت

یک کابینت به عنوان یک محفظه مستقل که می تواند کف نصب شود، تعریف می‌شود. کابینت شامل بخش‌های عمودی یا متصل کننده ای است که mounting holes  را برای پنل های جلو، سابرک ها یا شاسی ارائه می دهند.کابینت‌های نوع A با تعریف ابعاد عمق از نوع B متفاوت است. نوع B شامل درب های جلو و عقب است ولی نوع A نیست.

 

 ابعاد کابینت نوع A

 

ابعاد کابینت نوع B 

 

ابعاد کابینت نوع A و B

 

 برای مشاهده انواع رک‌های ژوان که توسط شرکت مهندسی لاوان ارتباط تولید می‌‌شود می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رک ژوان

امتیاز شما به این مطلب