سیستم‌های هوشمند مدیریت ترافیک | قسمت دوم

حتی پیشنهاد شده است این سیستم، داده های ترافیکی را به دپارتمان مرکزی ترافیک ارائه دهد. بنابراین این داده ها می توانند توسط تمام ادارات، به خصوص برای یکپارچه سازی تمام داده های ترافیک به منظور انجام اقداماتی در آینده، مورد استفاده قرار گیرد.
در مطلب قبلی دو روش برای هوشمند سازی سیستم های مدیریت ترافیک ذکر شد. در ادامه روش های دیگری برای این منظور ارائه خواهند شد:

3- کنترل هوشمند ترافیک با استفاده از سیستم فازی
در این روش سیستم فازی برای بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی در یک تقاطع فازی ایزوله استفاده شده است. دو کنترلر فازی استفاده شده است. یکی برای بهینه سازی سیگنال است و کنترلر دیگر برای طولانی تر کردن فاز سبز یک مسیر در یک تقاطع استفاده می شود. سیستم پیشنهادی شامل تنظیم یک زمان شبیه سازی (Simulation Time یا ST) توسط کاربر است و شرایط زیر در مواردی که زمان فعلی (t) کمتر از ST باشد، اجرا می شود: حالت چراغ راهنمایی به سبز تبدیل می شود و اگر زمان سبز حداقل باشد، اولین کنترلر زمان سبز بهینه را تنظیم می کند. هنگامی که زمان بهینه سبز تنظیم شده توسط کنترلر اول خاتمه می یابد، سپس کنترلر فازی دوم زمان گسترش (Extension Time یا ET) را نشان می‌دهد. ET همان مدت زمانی است که چراغ راهنما سبز باقی می ماند. در صورتی که مقدار ET صفر نباشد، چراغ راهنمایی به مدت ET مشخص شده توسط کنترلر دوم سبز باقی می ماند. زمانی که این ET به پایان می رسد کنترلر فازی دوم دوباره برای ET جدید تصمیم می گیرد و زمان را با توجه به ET جدید تنظیم می کند. این فرآیند ادامه می یابد تا ET به صفر برسد. سنسورهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات ورودی دوربین های ویدئویی هستند که در خطوط خروجی قرار می گیرند. سپس کنترلر از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سنسورها، برای تصمیم گیری بهینه استفاده می کند و تابع هدف را به حداقل می رساند.

4- کنترل هوشمند ترافیک منطبق بر سیستم فازی و FPGA
در راه حلی دیگر یک کنترل کننده ترافیک هوشمند مبتنی بر منطق فازی با استفاده از FPGA طراحی شده است. سیستم پیشنهادی همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است. تعداد وسایل نقلیه و سرعت متوسط جریان ترافیک در هر جهت را به عنوان پارامترهای ورودی می گیرد. تعداد وسایل نقلیه و سرعت متوسط جریان ترافیک را می توان با استفاده از سنسورهای جاده ای تعیین کرد. سرعت متوسط با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
4
در این رابطه Vi سرعت هر وسیله نقلیه و n تعداد ماشین ها است. قوانین پایه توسط کارشناسان تعیین می شود و به عنوان پارامترهای ورودی داده می شوند تا مدت زمانی که برای سیگنال سبز باید داده شود، مشخص شود. ورودی الگوریتم تصمیم گیری Field Programmable Gate Array یا FBGA شامل خروجی سیستم کنترل فازی و سنسورهایی است که نشان دهنده حرکت وسایل نقلیه هستند، می باشد. زمان انتظار برای هر وسیله نقلیه در هر مسیر بر اساس شش متغیر تعیین می شود. یعنی Z1 (زمان بسیار کوتاه)، Z2 (زمان کوتاه)، Z3 ( (زمان متوسط)، Z4 (زمان بلند)، Z5 (زمان بسیار بلند) و Z6 (مدت زمان طولانی).

5
شکل 1- دیاگرام پیشنهاد شده سیستم مدیریت ترافیک هوشمند چهارم

5- سیستم مدیریت ترافیک هوشمند با استفاده از سنسورهای فتوالکتریک
در روشی دیگر، یک سیستم مدیریت ترافیک در مسیرهای متقاطع با استفاده از سنسورهای فوتوالکتریک دوربرد پیشنهاد شده است. دپارتمان مدیریت ترافیک فاصله مناسبی را برای نصب این سنسور ها انتخاب می کند تا بتوانند اتومبیل های در حال حرکت را کنترل کنند. این داده ها به محلی که نرم افزار کنترل ترافیک نصب شده است، فرستاده می شوند و که در آنجا وزن نسبی هر مسیر محاسبه خواهد شد. بر اساس وزن نسبی محاسبه شده، سیستم به مسیر پرتردد اجازه می دهد تا مدت زمان سیگنال بیشتری داشته باشد. همچنین این سیستم به گونه ای طراحی شده است که می تواند موقعیت های اضطراری (مانند عبور آمبولانس، ارتش و سایر مواد VIP) را مدیریت کند و مسیر را به طور کامل برای عبور این وسایل نقلیه باز کند. موارد اضطراری با نصب تگ های RFID بر روی این وسایل نقلیه شناسایی می شود. این تگ های RFID توسط دستگاه خوانش RFID که در کنار سنسورها قرار دارند، تشخیص داده می شوند و به محل محفظه قرارگیری نرم افزار کنترل ترافیک ارسال می شوند تا تصمیم گیری های لازم انجام شود. به این ترتیب تسلط بر ترافیک تضمین می شود.

ادامه دارد…

 

مطلب مرتبط:

سیستم‌های هوشمند مدیریت ترافیک | قسمت اول

امتیاز شما به این مطلب