مدل‌های اتصال در استاندارد کابل کشی شبکه | Interconnect & Crossconnect

 

 همانطور که می‌دانید کانال کابل کشی همان لایه آخر زیرساخت شماست که به آن کابل کشی افقی یا Horizontal Cabling هم گفته می‌شود. تفاوت اصلی کانال و لینک در اتصال پچ کوردهای ابتدا و انتهای دو سر لینک است. برای اطلاع بیشتر می‌تواندید مطلب زیر را مطالعه کنید.

تفاوت بین لینک دائم(Permanent Link)  و کانال(Channel)  چیست؟

 مدل اتصال کانال‌ها با توجه به تعداد کانکتور و نحوه اتصال این کانکتورها با یکدیگر مشخص می‌شود. در ادامه انواع مدل اتصال کانال را با هم بررسی می‌کنیم. این مدل ها برای کانال های مسی کاربرد دارند. در مطالب بعدی مدل های اتصال فیبر نوری را نیز بررسی خواهیم کرد.

مدل اتصال متقابل 2 کانکتوری TO

به هنگام استفاده از این مدل برای کانال مسی باید با توجه به رسته کابل و تجهیزات کانال، طول مجاز کانال را از یکی از سه فرمول جدول زیر استخراج کرد.

Co standard channel model1

مدل اتصال متقاطع 3 کانکتوری TO

 به هنگام استفاده از این مدل برای کانال مسی باید با توجه به رسته کابل و تجهیزات کانال، طول مجاز کانال را از یکی از سه فرمول جدول زیر استخراج کرد.

Co standard channel model2

مدل اتصال متقابل 3 کانکتوری CP-TO

 تفاوت این مدل سه کانکتوری با مدل قبلی، علاوه بر نوع اتصال، به استفاده از نقطه تجمیع در این مدل نیز باز می‌گردد. به هنگام استفاده از این مدل برای کانال مسی باید با توجه به رسته کابل و تجهیزات کانال، طول مجاز کانال را از یکی از سه فرمول جدول زیر استخراج کرد.

Co standard channel model3

مدل اتصال متقاطع 4 کانکتوری CP-TO

به هنگام استفاده از این مدل برای کانال مسی باید با توجه به رسته کابل و تجهیزات کانال، طول مجاز کانال را از یکی از سه فرمول جدول زیر استخراج کرد.

Co standard channel model4

محدودیت های مرتبط با مدل مرجع در استاندارد  ISO11801

  • طول فیزیکی کابل شبکه پیوند دائمی (در صورتی که کابل نقطه تجمیع وجود نداشته باشد)، نباید بیشتر از 90 متر باشد.
  • طول فیزیکی کانال نباید بیشتر از 100 متر باشد.
  • نقطة تجمیع باید حداقل 15 متر با توزیع کنندة طبقه فاصله داشته باشد.
  • حداقل طول کابل اتصال دهنده نقطه تجمیع به پریز ارتباطی  باید 5 متر باشد.
  • درصورتی که از (MUTO) پریز ارتباطی چند کاربره استفاده شود، طول کابل های اتصال محیط کاری نباید بیش از 20 متر باشند.
  • طول کابل های اتصال و کابل های دو سر اتصال دار نباید بیشتر از 5 متر باشند.

محاسبات نمونه برای یک لینک کابل کشی نصب شده ثابت

  1.  رده D برای نصب 5e دارای حفاظ الکتریکی (STP) در دمای معمولی (شکل 6)

H = 109 – FX => 109 m – (5 m + 5 m) x 1.5 = 94 m

از نقطه نظر تئوری حداکثر مقدار مجاز پیوند کابل ثابت باید 94 متر باشد، اما به منظور تطابق با استاندارد باید این مقدار را به 90 متر کاهش داد.

  1.  رده EA برای نصب6 بدون حفاظ الکتریکی (UTP) در دمای محیطی 35 درجة سانتی گراد

H = 106 – 3a –FX – CY => 106 m – 3 m- (5 m+ 5 m) x 1.2) – (15 m x 1.2) = 65.5 m

c35°@C – 20°C = 15°C => 15 x 0.4% = 6% => 65.5 m * (1- 0.06) = 62 (61.57 m)

برای این پروژه، حداکثر طول 62 متر در کابل کشی ثابت مجاز است، در این حالت حداکثر طول کابل نقطه تجمیع 15 متر و حداکثر طول کابل ارتباطی 5 متر است.

امتیاز شما به این مطلب