تست مقاومت تابلو برق در هنگام زلزله

بر این اساس باید ساختمان ها و تجهیزات به کار رفته در آنها از ایمنی و مقاومت مناسبی در برابر زلزله بر خوردار باشند . تابلو برق ها از جمله تجهیزات پر کاربرد و اساسی ساختمان های مسکونی و اداری هستند که آسیب دیدگی آنها در زلزله موجب بروز مشکلات و حوادث جدی در هنگام زلزله و بعد از آن می شود . در این ویدئو شاهد تست و میزان مقاومت تابلو برق در هنگام وقوع زلزله می باشیم .

امتیاز شما به این مطلب