برگزاری المپیاد جهانی کامپیوتر2017در ایرانبا همکاری لاوان ارتباط

هتل پارسیان آزادی (محل اقامت دانش آموزان و مترجمین) را فراهم سازی کند تا نقشی هر چند کوچک در برگزاری این رویداد بزرگ بین المللی ایفا کند. در زیر تصاویری از مراحل آماده سازی این زیرساخت توسط تیم فنی لاوان ارتباط را مشاهده می کنید:

 

امتیاز شما به این مطلب