دومین همایش شهر هوشمند (شهریور 95)مرکز همایش برج میلاد

از تمامی منابع حداکثر استفاده را ببرد. از این رو تا به امروز اقدامات بسیاری در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهرهای هوشمند است که تا سقف 35 میلیون دلار افزایش یافته است.

شهرهای هوشمند، به زودی شهرهای سنتی را کنار خواهد زد!

جمعیت شهرها روز به روز در حال افزایش است. برای کنترل جمعیت شهرها می‌بایستی برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 جمعیت شهرها 70 درصد افزایش یابد.

به صورت کلی برنامه‌ریزی‌هایی که در شهرهای هوشمند در حال انجام شدن است بر کارایی و کاهش هزینه‌ها تمرکز دارد و تحقیقات نشان داده است که پروژه‌های شهرهای هوشمند از یک میلیون دلار در سال 2013 به 12 میلیون دلار در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

 

امتیاز شما به این مطلب