داستان های باب اسمیت (قسمت سوم) | کابل های Lime

زمانی که ترکیب با پیشرفته ترین لیزرها و تقسیم مالتی پلکسینگ طول موج های کوتاه در چهار طول موج (SWDM4) صورت می گیرد، OM5 می تواند مسیر جدیدی را در ظرفیت طول لینک های فیبر نوری باز کند. تا 25 گیگابیت بر ثانیه با یک جفت فیبر، تا 40 گیگابیت بر ثانیه با چهار جفت فیبر، یک دوم ترابیت بر ثانیه با MPO 24 فیبری و محدوده تا 500 متر 

امتیاز شما به این مطلب