Netscale | راهکاری مناسب برای متراکم سازی در مراکز داده

دنیا دست یابد و این مشکل اساسی را به راحتی حل کند. Netscale، پلتفرمی با تراکم بالاست که با استفاده از پچ کوردی با کمترین قطر، حداقل فضای کابل کشی را در دیتاسنترها اشغال می کند. این راهکار تا 67% فضای اشغال شده توسط کابل ها را نسبت به روش های قبلی متراکم می کند که در نوع خود کم نظیر است!

امتیاز شما به این مطلب