ویژگی‌ها و مزایای اصلی Netscale 48 محصول R&M

 

انعطاف پذیرترین پچ پنل ترکیبی با بهترین سیستم مدیریت کابل که همه چیز را با هم ترکیب می کند و در یک واحد رک ارایه می دهد و انتظارات متنوعی را براحتی برآورده می کند.

 

امتیاز شما به این مطلب