از آینده فناوری های بیومتریک چه می دانید?


فناوری بیومتریک

آینده پژوهان روزی را پیش بینی می کنند که اسکنرهای بیومتریک قادر به خوانش DNA و شناسایی افراد هستند. آنها ما را چنان تصو رمی کنند که با رفتن به بانک، فروشگاه، دفتر کار، کارخانه، ایستگاه پلیس و ساختمان های دولتی مدارم در حال اسکن شدن هستیم.

روش هایی مثل لباس، ماسک، کلاه گیس و آرایش صورت دیگر به درد مخفی کاری نمی خورند و هرکس با آشکارسازهای راه دور فورا شناخته می شود. پایگاه  داده های بزرگ فناوری های بیومتریک نه تنها هویت و بلکه کلیه اطلاعات سراسر زندگی انسان ها را در یک چشم به هم زدن برای بیننده ترسیم می کند.

فناوری خوانش هندسه وریدی

فناوری خوانش هندسه وریدی برای کسی که مثلا در سال 1780 زندگی می کرده چیزی جز سحر و جادو به نظر نمی رسیده است. علم آینه شناسایی نیاز به همین شکل یک اتفاق وحشتنا ک برای ما محسوب می شود. لیکن، چرخ دنده های فناوری هرگز متوقف نمی شوند و ما را وارد دنیایی می کنند که در آن بدن انسان به تنها اعتبار هویتی او تبدیل می شود. کارت های اعتباری، کلیدها، بارکدها، دستگاه های اثر انگشت، برچسب های RFID و دیگر روش هایتشخیص هویت امروزه به فناور یهای مهمی تبدیل شده اند.

داده های DNA در فناوری های بیومتریک

مهندسان آینده سیستم هایی خواهند ساخت که در کسری از ثانیه، توالی اسیدهای آمینه اصلی سازنده DNA را الگو برداری کرده و آن ها را با پایگاه داده اصلی مقایسه می کنند. از آنجایی که این نوع تشخیص کار ساده ای نیست و به اطلاعات گسترده ای نیاز دارد، داده های DNA را می توان با اسکن چشم و نقشه های دیگردر بدن ترکیب کرد و نتیجه بهتری گرفت. یک چننی الگویی را به هیچ عنوان نمی توان جعل کرد.

چشم انداز فناوری اسکن عنبیه

در طول بیست سال گذشته فناوری های متعدد و شگفتی ظهور کرده اند. مشخص شده است که برخی از این فناوری های غیر عملی هستند و برخی دیگر پیش از این که جامعه آمادگی های لازم را برای آن ها داشته باشد اختراع شده اند. بااین حال برخی ازآن ها موفق بوده اند.

از میان روش های بیومتریک، اسکن عنبیه چشم توانسته است به یک فناوری تجاری تبدیل شود. هر چند ایده این فناوری از سال ها پیش وجود داشته است، اکنون رایانه ها و دوربین های قدرتمندی که عنبیه چشم را اسکن می کنند آن قدر ارزان شده اند که ایجاد الگوهای محاسباتی را به شدت ساده کرده اند.

الگوی عنبیه در طول زندگی ثابت باقی می ماند . از اسکن عنبیه در درجه اول در برنامه های کنترل دسترسی استفاده می شود، اما با ظهورشان در برنامه های دیگر روز به روز از قیمت آنها کاسته خواهد شد.

برای بررسی الگوهای به دست آمده از اسکن عنبیه از علم اپتیک استفاده می شود.

امتیاز شما به این مطلب