سمینار معرفی جدیدترین مجموعه استانداردهای ایزو مبنای مراکز داده برگزار شد.

 

در این سمینار مجموعه استانداردهای ISO22237 شامل 7 بخش معرفی شد .

بهرام زاهدی در این سمنیار ضمن معرفی دکترین‌های طراحی ، ساخت ، راه اندازی ، بهره برداری  مراکز داده، ذینفعان و زیست چرخ مراکز داده  (دیتاسنترها) در جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و استانداردهای پنج گانه بین المللی مراکز داده را بر اساس زیست چرخ به حاضرین معرفی کرد.

در ادامه این سمینار ، ایشان با تشریح سه دکترین حاکم تهیه استاندارد جهانی شامل دکترین نگرش محور، دکترین ارجاع محور و دکترین تمرکز محور، به صورت تفصیلی استانداردهای پنج گانه جهانی در بر این اساس دسته بندی کرد و در ادامه سمینار، استانداردهای هفت گانه ISO22237 شامل پارت اول با عنوان مفاهیم عمومی ، پارت دوم با عنوان ساخت سازه و ساختمان، پارت سوم با عنوان توزیع انرژی، پارت چهارم با عنوان کنترل محیطی، پارت پنجم با عنوان زیرساخت کابل کشی ارتباطی، پارت ششم با عنوان  سامانه‌های امنیتی و پارت هفتم که آخرین پارت از این مجموعه استاندارد است با عنوان مدیریت و اطلاعات بهره برداری به صورت تفصیلی به حاضرین معرفی شد. 

در انتها توسط ارایه دهنده سمینار به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

 

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

امتیاز شما به این مطلب