دعوت به همکاری ازاستارتاپ های حوزه سخت افزار


دعوت به همکاری ازاستارتاپ های حوزه سخت افزار

شتاب دهنده سیمرغ با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوانی برای دوره شتاب دهی و سرمایه گذاری در کسبوکارهای نو پا، نگاهی ویژه به حوزه سخت افزار از گروه های کارآفرین دعوت به عمل آورد.

شتاب دهنده سیمرغ در حوزه خلق کسب و کارهای نوپا و البته با استفاده از گروه های حاصل از رویدادهایی چون رویداد دست به آچار و هم چننی استفاده از ظرفیت مخترعان و طرح های سطح سه بناید ملی نخبگان با نگاهی ویژه به حوطه سخت افزار دوره های پسش شتاب دهی و شتاب دهی را برگزار می کند.

طول مدت این دوره 8 ماه است، شتاب دهنده سیمرغ طی چند مرحله طرح ها و اختراعات ارسالی را غربال می کند درنهایت مخترعان یا صاحبان طرح امکان حضور در مرحله پیش شتاب دهی و امکان استفاده از امکانات و مزایای موجود را به 2 ماه کسب  می کنند. در پایان این مرحله با نظر کارشناسان حداکثر 10 طرح یا اختراع وارد مرحله شتاب دهی می شوند.

علاقه مندان تا 10 فروردین 96 مهلت دارند در فرایند شتابدهی سیمرغ که با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوریو اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، ثبت نام کنند.

امتیاز شما به این مطلب