امنیت شبکه به صورت فیزیکی- بخش دوم : کدگذاری مکانیکی و بصری

 

پچ کردن ناقص در برنامه های کاربردی حساس با استفاده از ترکیب کدگذاری رنگی و مکانیکی سطح 2، امنیت به طور مؤثرتری حفاظت می شود. محافظ پلاگین می تواند بعداٌ نصب شود یا در صورت سفارش مونتاژ شده بر روی کابل های پچ کورد تحویل شود.

امتیاز شما به این مطلب