ممنوعیت واردات تجهیزات زیرساختی به بهانه تولید داخل

 در همین رابطه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه، داده‌های عظیم و اینترنت اشیاء نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به وارد آمدن آسیب های جدی به منافع کشور در هنگام چنین تصمیماتی اشاره کرد. وی با بیان این که برخی تصمیمات و اقدامات غیر منطقی و غیرمسئولانه دستگاه های دولتی چه به صورت سهوی و چه به صورت عمدی، تنها سبب لطمه به منافع ملی و در عین حال ایجاد منافع برای سودجویان خواهد شد، افزود: «به دلیل کاهش ارز و به منظور پیشگیری از واردات، چنین اقداماتی از سوی وزارت صمت و برخی دست اندر کاران دولتی صورت می گیرد که متاسفانه همراه با اشتباهات اساسی است و باعث می شود سودجویان از این وضعیت سوء استفاده کنند.»
 آزاد معروفی، همچنین عدم شفافیت در ارسال بخشنامه ها و نامه های دولتی را مورد نقد قرار داد و اشاره داشت: «این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کمتر کسی اهمیت زیرساخت های فناوری اطلاعات را در عصر کرونا و پسا کرونا انکار می کند و در این زمینه دولت می بایست به بستر و زیرساخت های ارتباطی توجه ویژه ای داشته باشد، در پیش گرفتن چنین رویه هایی نتیجه عکس داشته و تنها سبب تضعیف زیرساخت های کشور خواهد شد.»
وی افزود: «متاسفانه عده ای از افراد درک صحیحی از منافع ملی و تبعات ناشی از کاهش واردات برخی از اقلام زیرساختی را ندارند و با تصور جلوگیری از میلیون ها دلار واردات، عملا باعث آسیب های مادی و معنوی بسیار بیش از این مقدار به کشور خواهند شد.»
ایشان همچنین با تاکید بر اهمیت حمایت از رشد تولید، به مخاطراتی همچون نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده اشاره داشت و افزود:«در هنگام اخذ چنین تصمیماتی، گاهی شاهد هستیم که به نام حمایت از تولید داخلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده می‌گیرند و کالاهای درجه چندم و مونتاژ داخلی را به عنوان تولید داخل ارائه می دهند که ثمره‌ای جز انحصار، رانت و فساد ندارد. برای جلوگیری از این موارد و اتخاذ راهکارهای صحیح بهتر است که وزارت صمت و نهادهای وابسته از نظرات و مشاوره های سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل در این حوزه و نیز کارشناسان خبره استفاده نمایند تا در آینده از اشتباهات مشابه پیشگیری شود.»

امتیاز شما به این مطلب