راهکارهای آر اند ام | این بار در کاخ مارینسکی

Mariinsky Palace

Mariinsky Palace


کاخ مارینسکی محل اقامت تشریفاتی رئیس جمهور اوکراین است.یک زیرساخت IT با سرعت بالا برای انجام مذاکرات موثر مورد نیاز است و در این راه آر اند ام برای ساختن سیستم جدید کابل کشی در کاخ انتخاب شد. زیرسیستم کابل کشی کلاس E، پایه شبکه IT در کاخ مارینسکی شد. راهکارهای فیبرنوری آر اند ام توزیع کننده ساختمان کاخ را سازمان دهی و ساده سازی می کند.

 

امتیاز شما به این مطلب