زیرساخت های مناسب در IT چگونه موجب نجات بیماران می شوند

مشتری: بیمارستان سنت جورج، جنوب شرقی سیدنی، استرالیا پروژه: گسترش دپارتمان AE، ساخت و اتصال هشت اتاق مخابراتی، سال 2017 برنامه های کاربردی: کابل کشی شبکه با 5600 لینک، راه حل های توسعه کانال برای لینک های بیش از 100 متر، کابل کشی Cat. 6A U/FTP 650 مگاهرتزی، کابل های OS2 فیبر نوری (FO)، پچ کوردهای دارای نشان PowerSafe برای آماده سازی برنامه های کاربردی Power over Ethernet یا PoE همکاران: مهندسین مشاور JHA، خدمات Datalec به عنوان همکار نصب و راه اندازی

امتیاز شما به این مطلب