پریز فیبر نوری Fiber Dose آر اند ام

در حالت 1 LC DUPLEX – دارای فضای 60*60 برای انجام جوش فیبر نوری (فیوژن) – فضای مناسب جهت نصب برچسب و روپوش پلاستیک شفاف – فضای بهینه جهت گردش و نگهداری پیگتیل ها – مکان مناسب جهت قرارگیری اتصال کابل و پیگتیل فیبر نوری با روکش کریم حراتی – محل مناسب جهت ثابت قرار دادن کابل فیبر نوری – قابل نصب در حالت توکار در کنار پریزهای روکار با فریم های مخصوص

امتیاز شما به این مطلب