نحوه اندازه‌گیری داده‌ها در اتصالات شبکه به‌وسیله R&M

 

بخصوص وقتی می خواهید الزامات مورد نیاز در ارتباط با کیفیت محصولات (که معمولا در زمان مورد نیاز در دسترس نیستند) را در هر زمان و مکان مورد بررسی قرار دهید.

به وسیله داده های اندازه گیری R&M ، می توانید در زمان و منابع خود برای همه شرکت کنندگان پروژه صرفه جویی کنید.

 

 

چگونه سرویس کد QR در R&M عمل میکند؟

میتوان در هر زمان به وسیله پایگاه داده به محصول مورد نظر مرتبط شده و نتایج اندازه گیری داده های محصول را به صورت دیجیتالی در اختیار داشت.

برچسبی با کد ماتریکس داده و شماره سریال R&M در اتصالات کابل ها چسبانده شده است که این کد را می توان با استفاده از تلفن هوشمند خواند.

این کد، یک پیوند اینترنتی است که مستقیماً به پایگاه داده در وب سایت R&M منتهی می شود ، در آنجا نتایج اندازه گیری موجود است و جزییات بیشتر در مورد هر اتصال دهنده را جداگانه می توان با وارد کردن مستقیم شماره سریال مقادیر مشاهده کرد.

به کمک این خدمات ، می توان کابل های اتصال دهنده ها را دقیقاً در مراحل تولید ردیابی کرد.

QR کد نه تنها منجر به اندازگیری داده ها می شود بلکه در آینده به تطابق کتابچه های راهنمای خبری و فیلم ها نیز کمک می کند تا دستورالعمل های نصب را با استفاده از تلفن هوشمند به راحتی بیاموزید.

امتیاز شما به این مطلب