معرفی Polaris-box 6 (قسمت اول)

 

Polaris-box 6 نام نسل جدید باکس‌های R&M برای پایانه فیبرنوری در داخل و خارج از خانه است و باعث گسترش راهکار‌های R&M FTTH در بخش واحدهای تکی و چند مسکونی گسترش می‌دهد. در انواع مکان ها از یک واحد مسکونی مانند خانه شخصی گرفته تا مجتمع های ساختمانی و از نقطه ورودی ساختمان از طریق رایزرها و توزیع کننده های کف تا خروجی پایان نوری می توان از آن استفاده کرد.

 

 عنصر مدیریت فیبر از پیکربندی های Patch، Splice و Splitter و همچنین مونتاژ مستقل پشتیبانی می کند. همه توپولوژی های رایج FTTH در آن قابل اجرا هستند.

 

امتیاز شما به این مطلب