بازدید از کارخانه تولید تجهیزات فیبر نوری آر اند ام | قسمت اول

 

 

این کابل‌ها به طور کلی در 20 دسته بندی تقسیم می‌شوند که برخی از آن ها عبارتند از: Micro cables for blowing-in into micro tube کابل‌های Duct با محافظ‌های استاندار ضد جوندگی یا سطح پیشرفته از محافظت ضد جوندگی SWA – کابل های steel wire armored (استیل آرمورد) CSTA – کابل های آرمور دار corrugated steel tape با یک یا دو ژاکت (corrugated steel tape armored cables) FRPA – کابل های آرموردار fiber reinforced plastic rod کابل های مقاوم در برابر آتش مطابق با استاندارد EN 603331-25 کابل‌های هوایی دی الکتریک کابل‌های حسگر (سنسور) این کابل‌ها معمولاً شامل کابل های استرندد لوز تیوب (stranded loose tube یا SLT) یا سنترال لوز تیوب ( central loose tube یا CLT) هستند. بزرگترین کابل Stranded Loos tube شامل 432 فیبر نوری در 18 رشته (strand) است. این دامنه گسترده نشان می‌دهد که تا چه اندازه دانش ساختار و تولید این کابل‌ها در کارخانه آر اند ام (R&M) گسترده است. آر اند ام (R&M) کابل ها را برای کلیه کاربردهای متداول، برای استفاده در داکت – برای موارد نصب Indoor و Outdoor ، به شکل‌های هوایی یا دفنی در این کارخانه تولید می‌کند.

امتیاز شما به این مطلب