راهکار فیبر نوری و نرم افزار DCIM جدید برای مراکز داده و Edge !!

یک پلتفرم واحد را با بهترین سطح تراکم و راهکارهای فیبر نوری Base-12 و Base-8 برای ستون فقرات ساختمان‌های بزرگ و شبکه‌های مراکز داده (دیتا سنترها) ارائه می دهد. این تکنولوژی پورت های هوشمند مبتنی بر RFID را مستندسازی می کند و ترتیب کارها را با در اختیار قرار دادن راهنمای بصری مشخص می‌کند. 

امتیاز شما به این مطلب