امنیت شبکه E-2000 Simplex | R&M

سایر مطالعات نیز نشان می‌دهد که 59 درصد از مشکلات شبکه را می‌توان به طور مستقیم به زیرساخت فیزیکی (لایه 1) و اتصالات نسبت داد. هنگامی که یک شخص غیر مجاز اتصال یک کانکتور را قطع می‌کند، اشتباه و بی دقتی رخ می‌دهد، فردی اتصال یک کابل را دستکاری می‌کند و یا یک پچ کورد را به یک جک اشتباه متصل می‌کند، اغلب منجر به قطعی شبکه و تلفات داده‌ها می شود.

سطح امنیتی 1: کدگذاری رنگی

سطح امنیتی 2: محافظت در هنگام وصل پلاگ-این (Plug-in) پورت

سطح امنیتی 3- محافظت در هنگام قطع اتصال پلاگ-این(Plug-out) پورت

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب