R&M Polaris-box

در نتیجه تامین کنندگان FTTH می توانند با استفاده از این تنوع و متناسب با نیاز های محلی ، پیشنهاد های منعطف تری دریافت کنند. پلاریس باکس جدید (Polaris-box 4) در کوچکترین فضاها جای می‌گیرد. ارایه دهندگان FTTH به دنبال راهکار های بازار محور هستند تا بتوانند ابعاد و اندازه ی متنوعی را تولید کنند. ساکنان مناطق روستایی مانند صاحبان ویلا ها، آپارتمان نشین ها، ساکنان ساختمان های بزرگ در یک شهر بخاطر استفاده از فیبر به خانه FTTH هیجان زده شده اند.

کابل کشی فیبر نوری برای مناطق مسکونی اداری و صنعتی در حال افزایش است. محدوده ی ارایه این سرویس باید توسعه بیابد تا سرویس ها و برنامه های جدید جهت ارایه به مشترکین در همه نقاط قابلیت اتصال داشته باشند. این بدان معناست که باید تراکم دسته بندی فیبر ها و پورت های محدوده ی خدمات را افزایش دهیم. پیش بینی انجام این موضوع برای پنج سال آینده تایید شده است.

 

 

پلاریس باکس 16 (Polaris-box 16):تا 24 اسپلایس. در صورت لزوم 3 اسپلیتر با نسبت تقسیم 1 به 8 یا 2 به 8. 16 تا 24 آداپتور در قسمت بالایی یا 2 ماژول اسپلیتر LGX از پیش سربندی شده.


پلاریس باکس 24 (Polaris-box 24):هسته فیبر برای 12 TPU (واحد قرار گیری سینی) برای مونتاژ سینی‌های اسپلایس یا اسپلیتر. 144 اسپلایس هنگامی که سینی های اسپلایس 12 فیبر 1TUP به طور کامل مونتاژ شود. فضا برای 24 آداپتور SC, E-2000TM یا LC Duplex و یا 48 کانکتور پلاگ LC کافی است. ورودی کابل برای کایل های 8 round و یا چندین کابل drop می باشد.


پلاریس باکس 36 (Polaris-box 36): قسمت بالای هسته فیبر دارای دو فضای جداگانه است. لینک ها به 24 TPU می‌رسند و مجهز به سینی‌ های اسپلایس یا اسپلیتر هستند. 288 اسپلایس هنگامی که سینی های اسپلایس 12 فیبر 1TUP به طور کامل مونتاژ شود.در سمت راست، اتصالات پچ کورد ها، کابل ‌ها، پیگتل‌ ها، تا 36 آداپتور SC, E-2000TM یا LC Duplex و یا 72 LC قرار دارد. ورودی کابل برای کابل های 12 round(قطر 16 میلیمتر) یا 144 کابل subscriber و drop می باشد.

 
امتیاز شما به این مطلب