مدیریت کابل کشی در نیروگاه های هسته ای با راهکارRFID

 

نقشه اتصال کابل برای مدیریت ارسال شده و کابل ها در محل مشخص شده نصب و نتیجه اجرایی مجددا برای مدیریت ارسال می شود.

طبق این نقشه، تگ به سیم های مرکزی الصاق می شود، بنابراین می توان از اتصالات نامناسب جلوگیری کرد.

دونکته مهم در مورد این روش اتصال کابل ها باعث نگرانی است:

 حجم کار انجام شده در کنترل انتشار نقشه اتصال کابل در محل و قرار دادن سابقه عملکرد

خطر اتصال نامناسب در محل

با توجه به این مسائل یک سیستم اتصال کابل RFID ، برای کاهش حجم کار و حذف خطاهای اتصال کابل تولید شده است.

سیستم اتصال کابل RFID از آی سی تگ هایی که به انتهای RFID و آی سی تگ هایی که به سیم های داخل کابل متصل شده، به همراه یک (ریدر-رایتر) پایانی برای خواندن این تگ ها و نمایش دادن نقشه اتصال کابل و یک پایگاه داده کابلی برای کنترل سوابق عملکرد و نقشه اتصال کابل تشکیل شده است.

 پایگاه داده به جهت کنترل آسان انتشار نقشه اتصال کابل در محل عمل می کند. علاوه بر آن اسکن آی سی تگ در محل توسط (ریدر-رایتر پایانی و بررسی اتصال کابل در مکان، سبب سهولت کنترل کار ضبط و روشن کردن  WORKLOAD  می شود. اتصالات این سیستم توسط تایید خودکار شناسه RFID  در سیم و RFID پایانی در برابر نقشه اتصال مبنی بر صحیح بودن یا نبودن آن بررسی می شود. نتیجه این بررسی در پایانه های (ریدر-رایتر) نمایش داده می شود درنتیجه از اتصالات نامناسب جلوگیری می شود.

کاربرد نظارت بر وضعیت تجهیزات

 به منظور ایمن سازی دائم نیروگاه هسته ای علاوه بر انجام تعمیر پیش گیری کننده، تعیین نحوه افزایش بهره وری راندمان مهم است.

 با توجه به این ملاحظات از این پس CBM (تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط) که شامل نظارت کامل بر وضعیت خرابی در عملکرد دستگاه های کارخانه و انجام تعمیر با روش های درست برای دستگاه درست ،در زمان درست است اهمیت بیشتری دارد.

به منظور تثبیت یک سیستم CBM  برای تامین انرژی دستگاه های کارخانه، از سنسور های شبکه ای استفاده می کنند. نود های سنسور مجهز به حسگر ارتعاش، تولیدشده است.  آزمایش ارسال تاییدیه در محل کامل شده است و انتظار می رود در آینده ای نزدیک این سیستم روی ماشین آلات واقعی اعمال شود.

شبکه سنسور یک تکنولوژی است که شبکه نظارت را با اتصال داخلی چندین سنسوری که دارای باطری فشرده هستند و به وسیله مسیرهای اضافی که از چندین ریپیتر بی سیم درست شده اند را گسترش می دهد.

از آنجا که منابع تغذیه و خطوط انتقال غیرضروری هستند، انعطاف پذیری محل نصب بهبود می یابد و نظارت تمام وقت به نقاط بازرسی با هزینه اجرایی مختصر ممکن می شود.

این سیستم در شرایط عادی می تواندکنترل دقیق و همچنین تشخیص و صدور سریع سیگنال های هشدار دهنده در هنگام وقوع ناهنجاری را انجام دهد. به این ترتیب برای مثال ، پس از وقوع زلزله ، وضعیت لوله کشی و شیر ها در هنگام زلزله قابل فهم است و برنامه ریزی برای بازرسی و تعمیر آن به سرعت می تواند انجام شود و می توان از اتفاقات بعدی جلوگیری کرد.

علاوه بر این ، سیستم می تواند خرابی شیرها و لوله ها را حین انجام کار لوله ها پیش بینی کند و می تواند طرح های پیشنهادی برای تجهیزات و مکان هایی که نیاز به بازرسی دارند را ارائه دهد.

برای مشاهده بخش اول این مقاله کلیک کنید

برای مشاهده بخش دوم این مقاله کلیک کنید

امتیاز شما به این مطلب