سطح دوم سیستم امنیتی R&M | کد رنگی برای آداپتور E-2000

پچ کردن ناقص در برنامه های کاربردی حساس با استفاده از ترکیب کدگذاری رنگی و مکانیکی سطح 2، امنیت به طور مؤثرتری حفاظت می شود. محافظ پلاگین می تواند بعداٌ نصب شود یا در صورت سفارش مونتاژ شده بر روی کابل های پچ کورد تحویل شود.

امتیاز شما به این مطلب