زیرساخت مراکز داده برای شهر های هوشمند (بخش اول)

 این اطلاعات به اینترنت اشیا و اقتصاد دیجیتال جهت مدیریت صحیح و کارآمد دارایی ها، منابع و ارایه خدمات کمک می کند.

قسمت های مورد بررسی در بخش اول کلیپ :

انرژی تجدید پذیر، زیرساخت مراکز داده، شبکه های ارتباطی و مراکز کنترل 

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب