نمایشگاه شهر هوشمند| سال 1395

شهرهای هوشمند، نیازمند شبکه های هوشمند

لاوان ارتباط در این نمایشگاه در رابطه با موضوعاتی همچون اینترنت اشیاء، FTTx، کاربرد تکنولوژی پان در FTTx، و بسیاری مسائل دیگر از این دست راه حل هایی را ارائه داده است.

بازدید رییس شورای شهر تهران از غرفه لاوان

 

امتیاز شما به این مطلب