وسیله ای که کمک می کند تا هوشمند و ایمن رانندگی کنید

با تغییراتی کوچک در عادات رانندگی می تواند در مصرف سوخت صرفه جویی کند.همچنین راننده را از خطرات احتمالی آگاه می کند و در صورتی که دچار تصادف شود سریعاً به مقامات محلی و افراد از پیش مشخص شده اطلاع می دهد.

امتیاز شما به این مطلب