خانه هوشمند از شرکت LG

برای ما خلق کرده است. به علاوه به جای اینکه ما را با فناوری ها عجیب و غریب و پیچیده روبرو کند، فناوری های که ما به آنها عادت کردیم را پیشرفته تر کرده است. امری که باعث می شود به راحتی با وسایل جدید خو بگیریم و به راحتی از آنها استفاده کنیم.

امتیاز شما به این مطلب