تکنولوژی حیرت آور نسل آتی قطارهای پرسرعت

برای جامه عمل پوشاندن به این رؤیا، از هیچ تلاشی فروگذار نشده است. از اختراع هواپیمای جت تا قطارهای سریع السیر، همگی نشان از این تلاش برای شکستن قدرت زمان دارند. شاید هیچ چیز به اندازه قطارهای سریع السیر جای خود را در زندگی روزمره مردم باز نکرده است. اگر می خواهید بدانید مردم دنیا چگونه از جادوی این قطارها در زندگی روزمره خود سود می برند

امتیاز شما به این مطلب