اکوسیستم های تجاری برای عصر دیجیتال

 ولی آیا این پیشرفت های فناوری برای کسب و کارهای کوچک رونق دارد یا رکود؟

شرایط و چالش های این اکوسیستم جدید در عصر دیجیتال مخصوصا در کشورهای توسعه یافته چیست؟

چهارمین انقلاب صنعتی راه را برای شرکت های کوچک و متوسط (بزرگ) در رقابت،  برقراری ارتباط و تغییرات دگرگون می کند. تکنولوژی های جدید موجب محو شدن مرزهای سنتی

میان دنیاهای دیجیتال و فیزیکی و  تجارت کالا و سرویس میشوند آن ها ضرورت پلتفرم های دیجیتال را که فروشندگان و خریداران را به صورت یکپارچه به هم متصل می کند، با ارائه طیف وسیعی از خدمات و کاهش هزینه های تجارت به جلو سوق میدهد ولی چه میشود اگر فاقد زیرساخت برای استفاده از این موضوع باشد؟

نزدیک به 60% جمعیت جهان هنوز افلاین هستند و خیلی از SME ها از فرصت ها عقب می مانند دولت، آموزشگاه های محلی و بخش های محلی نقش حیاتی ای در بستن اخرین مایل دارند. فناوری های نوظهور به جوامع احتیاج دارند تا پیش بینی کنند و به سرعت مهارت هارا عوض کنند تا با تقاضاهای خاص هر صنعت همخوانی داشته باشند. پس آموزش موثر و آموزش موسسه ها کلید موفقیت و اعتماد به نفس در آینده هستند مقررات ستون دیگری از اعتماد به نفس هستند. مقررات و استانداردها مرحله جدیدی از زمین بازی را فراهم میکنند تا اشخاص حقیقی و کمپانی ها اطمینان لازم را داشته باشند تا احساس امنیت کنند و تجارت امن و سرمایه گذاری ایمنی را انجام دهند و با ارزش دادن به دیتا و تکنولوژی و با ایجاد همکاری نوآورانه و با پذیرفتن ریسک های حساب شده با ایجاد و حفظ اعتماد آن را به تجارت های کوچک تبدیل کنند تغییرات تکنولوژی روش های انجام تجارت را تغییر میدهند.

امتیاز شما به این مطلب